Bijbelvertaling raakt ‘binnenste’ van Aboriginals

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 6
Na meer dan dertig jaar is de eerste volledige vertaling van de Bijbel beschikbaar voor Aboriginals. De Bijbel in het Kriol, de meest gesproken oorspronkelijke taal in Australië, werd begin mei gepresenteerd.
Deze vertaling is overigens geen woordelijke vertaling, maar een culturele vertaling. “Het Gunwinggu volk associeert het woord ‘hart’ bijvoorbeeld niet met de emotie ‘liefde’,” legt vertaler Peter Caroll uit. Daarvoor in de plaats gebruiken ze een woord dat ‘binnenste’ betekent. Zo werd: ‘Houdt van God met heel je hart’ vertaald met: ‘Houdt van God met heel je binnenste’, omdat dit wel de juiste emotie raakt.