Bijzondere ontmoetingen

Johan • 80 - 2004/05 • Uitgave: 3
Laatst hoorde ik een ontroerend getuigenis van Gideon, een Joodse gelovige. Hij vertelde mij over zijn nieuwe broeder en vriend. Deze vriend is nu een Arabische voorganger. Jaren geleden werd hij opgepakt en hardhandig ondervraagd. Na dat verhoor was hij in een cel gegooid en kwam een Joodse soldaat hem verzorgen. Hij liet een reep chocolade bij hem achter. Die éne liefdedaad had een geweldige uitwerking op die jonge Arabische man en als gevolg daarvan ging hij de Bijbel lezen, en ontmoette daarin de Joodse Heer Jezus!
Dit brengt mij bij de "onbekende knecht" van Abraham en Isaäk. Abraham, die na het sterven van zijn vrouw het initiatief neemt om de knecht er op uit te sturen om een bruid voor zijn zoon Isaäk te zoeken. Genesis 24. De knecht heeft de vader en de zoon lief en spreekt steeds over hen. Hij vraagt om leiding en een teken. Hij werd niet teleurgesteld, want Rebekka, die alleen de knecht en zijn geschenken zag is vastbesloten, zij volgt de knecht en vindt haar bruidegom.
Hier in Israël, waar voor velen het Nieuwe Testament nog een gesloten Boek is, helpt dat hoofdstuk mij om aan velen uitleg te geven van het werk van Gods Geest, (Knecht zonder naam), Die ook altijd op de Bruidegom wijst. Wij, die net als Rebekka in geloof wandelen, mogen ook met verwachting uitzien naar het moment dat ons geloof aanschouwen zal worden en wij de Bruidegom zullen zien.
Wat een ontmoeting zal dat zijn!

Johan!