Billy Graham en de Joden

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Op geluidsbanden van het Witte Huis, die kortgeleden werden vrijgegeven, staat ook een gesprek tussen Dr. Billy Graham en wijlen president Richard Nixon. In dat gesprek zei Billy Graham o.a. dat de media in de Verenigde Staten hoofdzakelijk in handen zijn van de Joden. "Dat mediabastion moet vernietigd worden opdat Amerika niet naar de haaien gaat", zei hij. Waaraan Graham dertig jaar geleden precies heeft gedacht weten we niet. In zijn excuus zegt hij: "Ik herinner me niet dat ik dit heb gezegd en ook niet wat ik ermee heb bedoeld. Ze geven in ieder geval niet mijn gevoelens en gedachten weer over de Joden, voor zover ik me herinner en zeker ook niet zoals ik er vandaag, over denk. Mocht dit voor iemand kwetsend zijn dan bied ik mijn oprechte excuses daarvoor aan". In zijn boeken en zijn toespraken maakt Dr. Graham altijd melding van zijn bijbelse toekomstverwachting voor Israël. Ook tegenover Richard Nixon verklaarde hij destijds van Israël te houden.

Het zij opgemerkt dat het een feit is dat Joden in Amerika in de wereld van film, krant, televisie e.d. inderdaad zeer aanwezig zijn. Maar op welk gebied is dat niet zo? Een kwart van alle nobelprijs-winnaars zijn Joden. Dat staat in geen verhouding tot de totale wereldbevolking. Hoe dat komt? Ze zijn nog steeds het uitverkoren volk. Ze komen gewoon overal 'boven drijven', omdat ze dingen meestal beter doen dan anderen. Bovendien, in het komende Vrederijk zal het Joodse volk het "hoofd der natiën zijn".

Feike ter Velde