Biometrische identificatie – digitaal brandmerk?

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Biometrische identificatie – digitaal brandmerk?
Onder die titel heeft Jaap Spaans een nieuw boekje uitgebracht. Dit boekje beschrijft de ingrijpende ontwikkeling die plaatsvindt.
Biometrische identificatie zal de komende jaren op grote schaal worden toegepast.

Wat is Biometrische identificatie, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de risico’s daarvan? Jaap Spaans beschrijft deze vragen op heldere wijze en het blijkt dat hij zelf de discussie niet uit de weg gaat. Zo vinden we in dit boekje ook correspondentie gevoerd met overheden en politici.

Heeft deze techniek te maken met een op handen zijnde ontwikkeling naar een totalitair systeem? Hoe liggen juridische aspecten? Wat werkt de globalisering en automatisering – met nadruk op veiligheid en controle – uit op onze persoonlijke en individuele vrijheden?

Jaap Spaans schrijft over deze dingen vanuit zijn christelijke levensovertuiging. We vinden dan ook een toetsing aan bijbelse uitgangspunten en toekomstperspectieven.

Dit boekje wekt niet een angstscenario maar draagt de betrokken mens van vandaag uit hier niet afzijdig te blijven maar ook mee te denken en mee een positie in te nemen.

ds. Henk Schouten