Blijvende stad

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 12
Ninevé komt na de prediking van Jona tot bekering en wordt gered. Toch ontsnapt de stad door haar latere goddeloosheid niet aan de vernietiging. Elke generatie moet steeds opnieuw kiezen om zich aan Gods barmhartigheid toe te vertrouwen. Het is niet omdat je ouders met God leefden, zelfs niet omdat jij dat gisteren deed, dat je ook vandaag de juiste keuzes maakt. Je moet Gods genade blijven opmerken en daar naar handelen. Ook van Jeruzalem, de stad die de genade niet opmerkt wanneer God naar haar omziet, blijft geen steen op de ander (Lucas 19:44). Toch zal God van die stad een blijvende stad maken, de stad Gods, die uit de hemel neerdaalt.
Bedenk tijdens jouw bediening in jouw Ninevé dat Jezus voor jou een woning voorbereidt in het hemels Jeruzalem, onnoemlijk veel beter dan jouw zelfbedachte Tarsis.
Waar ben jij in de tussentijd?
• Voor Gods aangezicht? Wat zegt God? Handel je er naar?
• Ongehoorzaam? Op weg naar je eigen Tarsis?
• Slapend in een boot? Niet in de gaten wat er gaande is?
• In een storm? En is je hoop dan op God gericht?
• In een vis? En maakt die jou afhankelijk?
• Gehoorzaam - op weg naar Ninevé? Maar waar is je passie voor mensen?
• In je hut onder de wonderboom, ontevreden over Gods aanpak?
Juist midden in de nood van zondige mensen wil God jou gebruiken om Zijn blijvende stad te verkondigen! En uiteraard geldt daar: God met ons, altijd, tot in eeuwigheid.

Jef De Vriese