Boeddhisme op weg naar de macht

drs. M. Dieperink • 79 - 2003/04 • Uitgave: 2
Martin en Elke Kamphuis, wier eerste boek in Nederland is uitgekomen onder de titel Weg van Boeddha (Uitg. Ark boeken), hebben nu een tweede boek geschreven, getiteld Buddhismus auf dem Weg zur Macht? , waarin ze uitgebreider dan in hun eerste boek ingaan op de denkwereld van het Boeddhisme. Ik hoop dat ook dit boek in het Nederlands vertaald zal worden, want ook in Nederland voelen velen zich tot het Boeddhisme en speciaal tot de Dalai Lama aangetrokken.

"Wanneer de ijzeren vogel vliegt en de paarden op wielen rollen, komt de boeddhistische leer in het land van de rode man", zo profeteerde de Indiase magiër Padmasambhava ongeveer 800 na Chr. Deze profetie lijkt in deze tijd in vervulling te gaan door de Dalai Lama die met de "ijzeren vogel" vele westerse landen bezoekt en tot in de hoogste kringen discipelen maakt. Hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede en voerde onlangs in Graz, in Oostenrijk, een enorm Kalachakra ritueel uit voor de wereldvrede. Velen lieten zich door hem argeloos inwijden in het Kalachakra ritueel om mede te werken aan de wereldvrede. Er zijn echter maar weinig mensen die beseffen wat er achter zijn visie op wereldvrede schuilgaat. In het algemeen, zo wordt in het boek vastgesteld, lokt het doel van de oosterse religies, het Nirwana, de ziel van de postmoderne mens die naar ervaring hunkert, uit de gevangenschap van zijn verlichte denken, zonder dat hij zich kritisch afvraagt of hij zich niet in nieuwe bindingen begeeft" (p. 16).
Daarom is het hard nodig dat Martin en Elke Kamphuis nadere onthullingen doen over het wezen van de boeddhistische leer en praktijk en in het bijzonder over het Tantrische Boeddhisme van de Dalai Lama. Het is schokkend te vernemen dat het bij de wereldvrede die de Dalai Lama beoogt, gaat om een puur boeddhistisch wereldrijk, een totalitair systeem waarin geen plaats is voor andersdenkenden zoals joden, christenen en ook moslims. Ze mogen zelfs in een oorlog vernietigd worden.
Het boek is duidelijk en boeiend geschreven en heeft een goede opbouw: eerst wordt er objectieve informatie over het Boeddhisme verstrekt die daarna wordt toegelicht aan de hand van hun persoonlijke ervaringen, en tenslotte wordt het wezenlijke verschil tussen het christelijk geloof en de boeddhistische 'heilsweg' uiteengezet.
Treffend komt het verschil tot uiting in de ervaring die Martin kreeg toen er voor het eerst met hem werd gebeden. "Jaren geleden had ik mijn hart aan de Dalai Lama gegeven in de hoop dat hij uit mij een nieuw liefdevol mens zou maken. Dit was helaas, ondanks de nodige inspanningen, niet gebeurd. In plaats daarvan was er een diepe leegte in mijn hart gekomen. Nu werd ik na het gebed met Jezus’ vrede vervuld" (p. 144).

Waardevol is ook de informatie die over de mandala’s wordt gegeven. Op een aantal plaatsen in de wereld bouwt de Dalai Lama volgens een voorgeschreven ritueel zandmandala’s op en vernietigt die dan weer. Hierdoor krijgt de Tantra godheid – de god van de tijd en de vernietiging! – onder meer macht over de onzichtbare wereld van die streek. Het is schokkend te lezen dat de Dalai Lama in 1991 zo’n mandala in het World Trade Centre in New York heeft gelegd en weer vernietigd. Zou het dan nog toeval zijn dat juist dit centrum door een geest van vernietiging is getroffen?

Op steeds meer scholen – in Duitsland al op de meeste - leren kinderen mandala’s tekenen en kleuren, waardoor ze rijp worden gemaakt voor de Nieuwe Tijd. Terecht signaleren de auteurs een nauwe band tussen Tantra Boeddhisme en de New Age-beweging. Ze hebben dezelfde doelstelling: de oprichting van een nieuwe wereldorde.

Het zal duidelijk zijn dat dit boek de moeite van het (Duits) lezen waard is.

drs. Martie Dieperink

Martin en Elke Kamphuis, Buddhismus auf den Weg zur Macht?, Uitg. Leuchtturm Verlag, Brunnenstrasse 17, 35641 Schöffengrund, 2002. 7,80 euro. ISBN 3-9808634-0-9.
Bestellen via e-mail: jckamp@t-online.de