Boekenspecial

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 16
Meegezonden met dit Zoeklicht ontvangt u acht pagina’s informatie over boeken die door Het Zoeklicht zijn uitgegeven. U kunt deze special bewaren, zodat u bij gelegenheid nog eens kunt nazien welke de goede boeken zijn die door Het Zoeklicht worden uitgegeven.
Al sinds de begintijd van Het Zoeklicht mogen we bijbelstudieboeken uitgeven. Natuurlijk over onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag onder de aandacht van velen willen brengen. Dikwijls zijn het profetische onderwerpen waar in veel kerken over gezwegen wordt.

Sinds vorig jaar zijn we begonnen met het uitgeven van romans. ‘Noach, de man die genade vond’, was de eerste van de serie ‘Leeuwen van Juda’. Dit boek werd enthousiast ontvangen. Nu verschijnt van de hand van dezelfde schrijver het tweede boek in die serie ‘Abraham, de Hebreeër’. Dat belooft weer leesplezier, terwijl u ziet hoe het leven gevormd kan worden door geloof en gehoorzaamheid, dwars door twijfel en strijd heen.

Zo zoeken we bij Het Zoeklicht steeds wegen om onze lezers te bemoedigen.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht