Bond tegen het vloeken ook naar islamitische school

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 10
Van de 323 gastlessen die de Bond tegen het vloeken vorig jaar verzorgde op basisscholen was er ook een op een islamitische basisschool. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Bond. In totaal werden er 94 basisscholen bezocht, waarvan de grote meerderheid van protestants-christelijke of reformatorische signatuur waren. Op openbare middelbare scholen zijn relatief meer lessen gegeven. De Bond richt zich nu ook op de nieuwe media. In november heeft de Bond twitteraars aangesproken op hun taalgebruik. Zij concludeerde dat je op internet alles kunt zeggen wat je denkt, maar daar kun je internetgebruikers niet publiekelijk op aanspreken. In de toekomst wil ze in gesprek gaan met onder andere de overheid en media over nieuw te ontwikkelen beleid ten aanzien van vloeken en schelden in de media.