Bond tegen vloeken bereikt meer jongeren

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 11
De Bond tegen het Vloeken geeft steeds meer gastlessen voor het voortgezet onderwijs en bezocht vorig jaar ook fors meer openbare scholen. Ook het aantal voetbalverenigingen dat een anti-vloekbord bestelde verdubbelde ruim. Dit blijkt uit een vergelijking van de jaarverslagen
van 2004 en 20005. De Bond richt zich speciaal op jongeren, omdat zij het meest onverschillig staan ten opzichte van vloeken, zo blijkt uit onderzoek.