Boodschappen

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 12
Verzoening. De wereld dwaalt steeds verder van God af, zo schrijft Henk Schouten in dit nummer van Het Zoeklicht. Hoe belangrijk is dan de boodschap van verzoening, die mogelijk is door Jezus Christus. Een boodschap van redding en genade voor u en uw naasten.

Vervulling. In de Tijdspiegel beschrijft Feike ter Velde de waarde en noodzaak van vervulling met Gods Geest. Alleen dan is er een levende relatie met God mogelijk. Maar, zo betoogt hij, veel christenen missen nog die vervulling. Een boodschap van liefde.

Verwachting. Het Zoeklicht wordt soms wel eens verweten dat er zoveel over onheil en verdrukking wordt geschreven. Maar de boodschap van dit blad gaat verder, laat ook Dirk van Genderen weer weten in dit nummer. Wij zien uit naar Christus’ wederkomst, juist een boodschap van hoop en troost.

Maar hoe mooi deze boodschap ook is, het is geen gemakkelijke. Jef de Vriese bepaalt ons erbij dat God ons helemaal wil en openlijk voor Hem kiezen. Want dán gloort die hoop aan de horizon.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht