Botsing kopten en moslims in Egypte

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 24
Ten minste 12 mensen zijn gewond geraakt in Zuid-Egypte toen een groep moslims probeerde te verhinderen dat koptische christenen een huis in een informele kerk veranderden. De politie maakte een eind aan de schermutselingen in Udayat, 25 kilometer ten zuiden van Luxor.
Volgens getuigen hadden de kopten beloofd geen diensten te houden in het huis zolang zij geen officiële permissie hadden om een kerk op te richten. Woensdag echter hingen zij een kruis in het huis en bouwden ze er een altaar, waarna de moslims in de aanval gingen. Er zijn de laatste maand meer geweldsincidenten geweest tussen moslims en kopten. Kopten maken een kleine 10 procent van de 70 miljoen Egyptenaren uit. (AP)