Breng het in praktijk: Echt bekeerd?

Redactie • 97 - 2021 • Uitgave: 6
Als we echt bekeerd zijn moeten we dat ook voor honderd procent tonen aan onze omgeving. In de woorden die we spreken, de daden die we doen en nalaten en zo leven uit de overwinning van Christus. Hoe tonen we een écht bekeerd hart?

1. Door altijd in te stemmen met Gods wil en Woord. Vallen we in een oude zonde terug of doen we iets dat Gods gebod overtreedt, zeg dan niet: “O, dat was een misser, zo ben ik helemaal niet meer”. Dat is beslist tegen datgene wat de Bijbel over ons zegt: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja verderfelijk is het’ (Jeremia 17:9). Dááruit komen al onze zondige daden.

2. Instemmen met Gods Woord is toegeven hoe we werkelijk van binnen zijn. Het toont de waarheid van de Bijbel. Binnenin ons ligt de bron van onze zondige daden.

3. Als we zondigen geven we toe aan de heerschappij van de zondige natuur. In feite zeggen we: “Ik wil niet dat Christus het voor het zeggen heeft, maar dat de zonde mijn ‘baas’ is.” Indien we zondigen stellen we ons onder de heerschappij van onze zondige natuur. We hebben een fundamenteel verkeerde keuze gemaakt.
Bedenk: ‘Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.’ Zó erg is zonde! Elke zonde.

4. Mogen anderen – bijvoorbeeld je man, je vrouw, je kind(eren), je baas, je collega, - tegen jou zeggen waarin je fout bent (geweest)? Vraag eens: wat moet er in mij veranderen? Houd je van je vrouw, schreeuw je wel eens tegen haar en behandel je haar onbeleefd, grof? Waaruit blijkt dan dat je bekeerd bent?
Als anderen ons niet op onze fouten mogen wijzen, dan heerst trots en hoogmoed in ons hart, dan is er nog niet veel veranderd.

5. Hoogmoed zal ons zeggen dat het anders, beter moet worden in ons leven. Maar die misleidende gedachten helpen ons niet veel verder. Zelfs al bidden we om hulp van God om ons leven te beteren. Het enige dat helpt is de hoogmoed als zonde te belijden en definitief los te laten.

Lees eens Jakobus 4:6-10 en breng dat dagelijks in praktijk, biddend… en als je kunt ook vastend. Je zult de zegen ervan zeker ontvangen.

Het Zoeklicht