Brieven van een scepticus: Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
Dr. Gregory Boyd, hoogleraar filosofie en theologie, en zijn bejaarde, ongelovige vader, schrijven met elkaar over het christelijk geloof.
Vader Edward Boyd (70) wordt door zijn zoon uitgenodigd om al zijn bezwaren tegen het christelijk geloof onder woorden te brengen, wat hij
onvermoeibaar doet, in dertig echt geschreven brieven. De antwoorden van Gregory zijn helder, bijbels en logisch. Zij geven argumenten voor een ieder die zijn geloof wil verdedigen. Ontroerend is het om in de laatste brief van vader Edward te lezen: "Ik kan haast niet geloven hoe ik veranderd ben; van een betweterige wijsneus in een echte gelovige... als jij niet had volgehouden, zou het nooit gebeurd zijn, zoon. Ik wil graag dat je weet dat ik van je houd en je hier heel erg om waardeer... hou contact en bid voor me."
Kortom, een prachtig boek!

Feike ter Velde