Britse zorg over vrijheid van christenen

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 17
Voorstellen van de Europese Commissie die een gelijke behandeling van burgers beogen, pakken slecht uit voor christenen. Volgens de katholieke bisschoppen van Engeland, Wales en Schotland worden christenen straks gedwongen mee te werken aan een levensstijl die haaks staat op wat de Bijbel hen leert, meldt de website Manna Vandaag. De Europese Commissie gaat uit van de gedachte dat burgers overal gelijk behandeld moeten worden.
Als de voorstellen van de Europese Commissie niet naar de geest maar naar de letter worden uitgevoerd, kan het betekenen dat bijvoorbeeld een Bijbelschool in haar lessen niet mag leren dat een homofiele relatie afkeurenswaardig is. En het zou zelfs in het uiterste geval kunnen inhouden dat een kerk haar kerkorde zal moeten herschrijven, omdat zij de inzegening van een huwelijk tussen twee homo’s niet mag weigeren. De voorstellen moeten nog door de lidstaten worden goedgekeurd.