Brochure over schepping komt huis aan huis

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 24
In februari wordt de brochure Evolutie of schepping. Wat geloof jij? Huis aan huis verspreid. Deze brochure verschijnt in het kader van het Darwin-jaar. Op 12 februari 2009 is het tweehonderd jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Op 24 november 2009 is het bovendien 150 jaar geleden dat zijn belangrijkste werk, The origin of species (Over het ontstaan van soorten), is verschenen.
“Veel Nederlanders zullen op allerlei manieren met de evolutietheorie in aanraking worden gebracht, gewild of ongewild,” schrijft coördinator Kees van Helden in een brief aan ruim 7500 predikanten. Een aantal organisaties gaat de brochure volgend jaar huis aan huis verspreiden. In het comité van aanbeveling zitten PKN-dominees, baptistenvoorgangers, christelijk gereformeerden en evangelischen. Ook Zoeklichtredacteuren Feike ter Velde, Dirk van Genderen en J.W. Embregts zijn op de lijst terug te vinden. Meer info: www.creatie.info