Broeder Wil Veldkamp overleden.

Red. / Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 22
"Het leven is mij Christus en het sterven gewin" staat op de rouwkaart. Op 22 december 2002 is broeder Wil Veldkamp — na een kortstondige ziekte — heengegaan. Hij werd op 6 maart 1926 geboren in Amerongen. Broeder Veldkamp werkte altijd mee in het nazorgteam op de Zoeklicht Toogdag. Hij heeft veel zegeningen mogen zien, maar de laatste tijd ook veel verdriet. Het plotseling overlijden van zijn eerste vrouw was destijds een grote schok. Hij mocht later opnieuw in het huwelijk treden met Jeannette Roelfsema. In het najaar van 2001 stierf Ephraïm, zijn kleinzoon van 14 jaar. Nu, veertien maanden later is hij zelf heengegaan. In zijn afscheidsbrief schreef hij: "Ik groet jullie vanuit de Hemel en met Christus wacht ik op onze hereniging. Morgen zie ik jullie weer". Wij bidden Jeannette, zijn vrouw, Christa en Victor, zijn dochter en schoonzoon, Rachel, zijn kleindochter en allen die hem lief waren Gods genade en vertroosting toe in het gemis.