Bronnen van wereldse wijsheid

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 2
Het goede komt van boven, van God (Jak. 1:17). Aardse wijsheid komt niet van boven, maar draagt het stempel van de wereld. Zij zet haar zinnen op dingen of mensen die God geschapen heeft, om Hem daarmee te vervangen. Zij ziet niet verder dan wat met mensenogen kan worden gezien en wil zelf door anderen worden opgemerkt. Zij houdt alleen rekening met aardse belangen en mogelijkheden. Zij kan goed overweg met het liedje van Frank Sinatra, ‘My way’, op mijn manier.
Zij is een ongeestelijk product van het vlees. Die zondige wijsheid gaat teniet, omdat ze hoogmoedig los van God en tegenover God staat. Zij is een bedwelmd verstand, dat de geestelijke werkelijkheid niet ziet zoals die is. Zij aanvaardt de dingen van God niet (1Kor. 2:14) en is slaaf van de zonde die in haar woont (vgl. Rom. 6:6-14). Zij werkt de werken van het vlees (Gal. 5:18-21).
Zij draagt zodoende afkeer tegen God en opstand tegen Zijn heerschappij in zich. Zij is niet neutraal, maar demonisch. Zij is bedacht in de hel. Zij is de verleiding van Satan, die de mens geopende ogen belooft (Gen. 3:5), maar die altijd uitmondt in meer duisternis, geestelijk onverstand en verwerpelijk leven (Rom. 1:18-32).
De gevolgen van dergelijke wereldse wijsheid is wanorde en ongebreideld kwaad (Jak. 3:16). Zij brengt geen vrede, maar verwarring, strijd en vechten (Jak. 4:1). In de gemeente van Korinte betekende dat tweedracht, recht zoeken bij ongelovigen, seksuele losbandigheid, misbruiken bij het avondmaal, misbruik van de geestesgaven, gebrek aan liefde, wanorde in de samenkomsten, etc. En in onze gemeenten?

Jef De Vriese