Chagam: Goochem

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
Wie kent niet het in de Nederlandse taal voorkomende woordje ‘goochem’? Wij denken dan aan iemand die knap, handig, pienter of slim is. Velen weten niet dat ‘goochem’ een verbastering is van het Hebreeuwse woord ‘chagam’ dat ‘wijs’ betekent.

Het (bijvoeglijk naam)woord ‘chagam’ komt zo’n 130 maal voor in de Hebreeuwse Bijbeltekst (waarvan 46 maal in Spreuken) en kan allereerst vertaald worden met ‘wijs’. Daarnaast betekent ‘chagam’ ook: geleerd, toegerust, onderricht, geschikt, bekwaam, ervaren.
Mannen die ‘chagam/wijs/goochem’ waren moesten Mozes bijstaan bij zijn leiderstaak (Deut. 1:13a, 15a). ‘Chagam’ verkreeg ook de algemene betekenis van (een zelfstandig naamwoord): wijze, geleerde, zoals bijvoorbeeld in Jes. 19:11; Ob. 8; Gen. 41:8b. ‘Chagam’ is ook iemand die vaardig en bekwaam is, zoals een musicus, artiest, handwerkman.

In de Bijbel heeft ‘chagam’/wijs echter veelal een geestelijke betekenis en strekking.
Spreuken vermeldt de zegen van ‘chagam/goochem/wijs’ zijn. “De leer van de ‘chagam’/wijze is bron van leven…” (13:14). Spreuken leert dat wie met God wandelt en in Hem ‘chagam’/wijs is, ook voor anderen tot Zegen kan zijn: “de tong van de chagam/wijze is medicijn…” (12:18b; vergelijk (10:13). Daarom zegt Spr. 13:20a: “…wie met wijzen omgaat zal ‘chagam’/goochem/wijs worden…” en in 11:30b: “…wie zielen vangt (= redt) is chagam/goochem/wijs…”.

‘Chagam’/goochem/wijs-zijn is volgens de Bijbel geen ‘eigen-wijsheid’, maar is vrezen, eerbiedigen, volgen van God: “Wees niet wijs in eigen ogen; vrees de Here en wijk af van het kwade” (Spr. 3:5).
Dit ‘chagam’/goochem/wijs-zijn heeft vooral te maken met het hart. “Wie wijs van hart is neemt de geboden waar…” (Spr. 10:8a) in tegenstelling tot de dwazen die zich van Gods geboden afkeren , waardoor zij uiteindelijk ten val komen.
Voorts lezen wij “De wijze van hart zal verstandig genoemd worden…” (16:21a). Wie ‘chagam’/wijs van hart is zal ook verstandig spreken leert Spreuken 16:32 (vergelijk Pred. 8:5b).

Wat is nu een ‘chagam/wijs hart’? Dat is een hart dat vasthoudt aan Gods Woord en daaruit door Hem geleid leeft, want “…Zij (de Tora) maakt ons door Uw geboden wijzer…” (Ps. 119:98). Dit is een voortdurend leerproces. En zo leren wij bidden met de woorden van Ps. 90:12: “Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een ‘chagam’/wijs hart verkrijgen…”.

Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk