Chogma

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Aansluitend op onze vorige bespreking van het woord ‘chagam’/goochem (= wijs), gaan wij ditmaal in op het hieraan verwante Hebreeuwse woord: chogma (= wijsheid). Want als je ‘chagam/goochem’ bent, zoals de Bijbel dat leert, dan heb je ‘chogma/wijsheid’ nodig. Het verwerven van Bijbelse ‘chogma/wijsheid’ is een voortdurend leerproces waarin je als gelovige mag/moet staan en waarin je door de leiding van Gods Geest onderwezen wordt. Dit hoort bij geestelijke groei. Laten wij nagaan wat bijbelse chogma/wijsheid inhoudt en betekent.
‘Chogma’ betekent naast ‘wijsheid’ ook: vaardigheid, bekwaamheid, geschiktheid, ervaring. Laatstgenoemde betekenissen van ‘chogma’/wijsheid komen voor met betrekking tot mensen die vaardig zijn op kunstzinnig of ambachtelijk gebied. Dat deze vaardigheden onlosmakelijk in verband staan met het feit dat God ‘chogma/wijsheid’ hiervoor schenkt, blijkt uit Ex. 35:30-35. Mooi is te zien, dat in de Bijbel deze vorm van ‘chogma/wijsheid’ in dienst van God wordt gebruikt. Hij geeft talenten! Hem mogen we hiermee dienen. Hiertoe vult Hij ons met Zijn Geest en maakt dienstbekwaam met/door/in ‘chogma/wijsheid’.
Laten wij toch altijd die ‘chogma/wijsheid’ naar de Schrift najagen en….gebruiken!

Betrokkenheid van het hart is fundamenteel bij het dienen van God met de van Hem ontvangen ‘chogma/wijsheid’, toont ons Ex. 36:1-2 (vergelijk 35:34). Opvallend is dat de Hebreeuwse tekst van Ex. 36:1 letterlijk luidt ‘chagam/goochem van hart’.
‘Chogma/wijsheid’ in het hart is nodig leert Spr. 2:10.

Het begrip ‘chogma’/wijsheid staat centraal in de Bijbelse wijsheidslessen, waarvan er veel staan in Spreuken. Het voornaamste aspect van Bijbelse ‘chogma’/wijsheids-onderricht is leren vertrouwen op God, het vermijden van kwaad en te allen tijde, onder alle omstandigheden (blijven) wandelen in de ‘vreze van de Here’.
Fundamenteel is de relatie tussen ‘chogma/wijsheid’ en de vreze van de Here: “Het begin van de ‘chogma/wijsheid’ is de vreze van de Here…” (Spr. 9:10a; 1:7a; 15:33; Ps. 111:10).
Bron van alle ‘chogma’/wijsheid is God: “Want de Here geeft ‘chogma/wijsheid’…” (Spr. 2:6a). Bij God en Zijn Woord moeten wij ware ‘chogma’/wijsheid zoeken, leert Spreuken. Dié ‘chogma’/wijsheid maakt echt wijs en gelukkig (3:13a), is uitmuntend en beter dan koralen en andere kostbaarheden (3:14; 8:11, 18, 19). “De wijsheid is het voornaamste, verkrijg dan ‘chogma’…” (4:7a).

De Here nodigt om door Hem geleerd en geleid te worden op de weg van Zijn ‘chogma’/wijsheid: “In de weg van de ‘chogma’/wijsheid onderwijs Ik u…” (Spr. 4:11a).

Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk