Christelijke boeken vernietigd in Oezbekistan

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
Een rechtbank in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent heeft opdracht gegeven tot de vernietiging van ongeveer zeshonderd christelijke pamfl etten, die bestemd waren voor kinderen. Baptisten in Oezbekistan zijn bang dat de lectuur verbrand wordt, aldus Forum 18. Dat gebeurde minstens twee keer eerder met in beslag genomen christelijke boeken. In juli werd een aantal boeken in beslag genomen, waaronder Nieuwe Testamenten.

De rechter in Tasjkent beval op 12 augustus ll. dat deze moesten worden overhandigd aan het Comité voor Religieuze Zaken in de stad. De vier baptisten die schuldig werden bevonden aan het illegaal invoeren van de boeken kregen ieder een bekeuring van ruim dertig euro, aldus plaatselijke baptisten. Het Comité voor Religieuze Zaken heeft toegegeven dat het materiaal is vernietigd. Baptisten uit de hoofdstad van Oezbekistan stellen dat hun het recht om bijbels en christelijke boeken te ontvangen en te verspreiden, ontzegd wordt.