Christelijke coaching in bedrijfsleven

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
In het bedrijfsleven en het onderwijs groeit de behoefte aan de begeleiding van een coach. De coachingmarkt wordt echter overspoeld door allerlei spirituele praktijken. Zo waren er in mei bijvoorbeeld de ‘spirituele dagen’ voor het personeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om christenen houvast te bieden, slaan CHDM, een christelijk trainings-en adviesbureau en ICS, Forum voor geloof, wetenschap en samenleving, de handen ineen.
In oktober organiseren zij een bijeenkomst voor christelijke coaches in Nederland. Deze bijeenkomst is de aftrap van het gezamenlijke initiatief van het ICS en CHDM: het opzetten van een netwerk en het beschermen van het beroep van christencoaches voor professionals, ondernemers, onderwijs en hulpverlening.