Christelijke organisaties komen met gezondheidsbijbel

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Op het kantoor van ontwikkelingsorganisatie Mercy Ships werd op 22 juni jl. het eerste exemplaar van de Life Guide overhandigd. Dit is een Engelstalige gezondheidsbijbel, het eerste resultaat van Health for Life. Dit is een samenwerkingsverband tussen VVHS/BKV (Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift/Bijbel Kiosk Vereniging), de International Bible Society Holland en Mercy Ships. De eerste 5000 exemplaren worden uitgedeeld in Ghana en Liberia.
Health for Life is gestart als reactie op de groeiende nood in de derdewereldlanden op het gebied van ziekten die te voorkomen zijn, zoals hiv/aids, malaria en tbc. De organisaties hebben gezocht naar een vorm waarin geestelijk herstel en praktische medische richtlijnen gecombineerd konden worden. In de Life Guide staan naast het Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken ook preventieve informatie over de genoemde levensbedreigende ziekten. Ook wordt een gezond leven aangemoedigd door het bespreken van onderwerpen als hygiëne en gezond voedsel en een levensstijl volgens Bijbelse principes.