Christenen in Laos onderdrukt

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 3
De mensenrechtenorganisatie in Laos (LMHR) heeft de autoriteiten het dorp Nakoon aangeklaagd, omdat die het christendom uit hun gebied willen verdrijven. De christenen in Nakoon, alleen bereikbaar na een boottocht van acht uur, houden hun samenkomsten ‘ondergronds’ uit angst voor arrestaties en opsluiting, zo meldt een ooggetuige aan Mission Network News.

In september 2006 werd juist meer ruimte geboden aan de christenen in Nakoon, nadat het provinciebestuur het christendom als geloof had erkend. In het dorp zelf is een groep opgezet, bestaande uit politie- en districtsfunctionarissen, die inmiddels meer dan 180 christenen onder druk zet om hun geloof te herroepen, of anders het dorp te verlaten.