Citaten over Irak

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 25
De republikeinse president George Bush, komt steeds meer onder vuur van de democratische oppositie, over de oorlog tegen Saddam Hoessein. Wat zeiden zij eigenlijk vóór de oorlog in de media. Een interessante opsomming.

Hoe dan ook, we zijn vast besloten Irak het recht te ontzeggen mvw's te produceren evenmin als lange afstandsraketten voor het afvuren ervan. Dit is onze absolute grens.
President Bill Clinton, 4 februari 1998

Als Saddam Hoessein vrede afwijst en wij geweld moeten gebruiken dan is ons doel helder. We willen de dreiging van Iraks mvw's uitschakelen.
President Bill Clinton, 17 februari 1998

Irak is ver weg gelegen van de Verenigde Staten, maar wat daar gebeurt raakt ons wel degelijk. Het risico, dat leiders van dergelijke schurkenstaten in staat zijn nucleaire, chemische of biologische wapens tegen ons of onze bondgenoten in te zetten is de grootste veiligheidsdreiging die denkbaar is.
Minister Madeline Albright, 18 februari 1998

Saddam Hoessein zal deze wapens opnieuw inzetten, zoals hij reeds tien keer eerder heeft gedaan sinds 1983.
Sandy Berger, Bill Clintons veiligheidsadviseur, 18 februari 1998

Wij dringen er bij u op aan, na overleg in het Parlement, en in overeenstemming met onze grondwet en veiligheidswetten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen (inclusief, indien nodig, lucht- en raketaanvallen) op verdachte Irakese doelen, als effectief antwoord op Iraks weigering, een einde te maken aan de bedreiging met mvw's.
Uit een brief aan president Clinton, o.a. ondertekend door: John F. Kerry -thans de Democratische presidents-kandidaat!- 9 oktober 1998

Saddam Hoessein heeft ervoor gekozen zijn geld te besteden aan mvw's en dure paleizen voor zijn boezemvrienden.
Madeline Albright, Clintons minister van buitenlandse zaken, 10 november 1999

We weten dat Saddam Hoessein door het hele land heen geheime opslagplaatsen heeft voor zijn chemische en biologische wapens.
Vice president onder Bill Clinton, Al Gore. 23 september 2002

Het lijkt onmogelijk om Saddam Hoessein te stoppen in zijn opbouw van mvw's en we moeten aannemen dat hij ermee door zal gaan zolang hij aan de macht is.
Al Gore, 23 september 2002

We weten al jaren lang dat Saddam Hoessein mvw's wil hebben en ze ook produceert.
Senator Ted Kennedy, democraat, 27 september 2002

Ik zal er voor stemmen, om de president van de Verenigde Staten, het recht te geven tot het gebruik van geweld, om Saddam Hoessein te ontwapenen, omdat ik geloof dat een dodelijk arsenaal van mvw's in zijn handen, een grote dreiging voor onze veiligheid is.
Senator John F. Kerry, thans Democratisch presidentskandidaat, 9 oktober 2002

Er zijn onweerlegbare bewijzen dat Saddam Hoessein op agressieve wijze werkt aan de ontwikkeling van nucleaire wapens en zal die waarschijnlijk ook binnen vijfjaar in zijn bezit hebben. We moeten bedenken dat we hem destijds ook onderschat hebben in het maken en gebruiken van chemische en biologische wapens.
Senator Jay Rockefeller (Democraat), 10 oktober 2002

In de afgelopen vier jaar, sinds de wapeninspecteurs Irak verlieten, tonen rapporten van onze geheime diensten aan dat Saddam Hoessein werkt aan chemische en biologische wapens en zijn raketprogramma, alsmede aan de ontwikkeling van nucleaire wapens. Hij verschafte ook hulp en onderdak aan terreurgroepen, inclusief Al Qaidaleden. Als we hem zijn gang laten gaan, zal hij dit voortzetten en trachten nucleaire wapens te produceren.
Senator Hillary Clinton (Democraat), 10 oktober 2002

Zonder twijfel, we moeten Saddam Hoessein ontwapenen. Hij is een brutale, moorddadige dictator, die leiding geeft aan een onderdrukkend regiem. Hij is een enorme dreiging, vooral vanwege zijn grillige en onberekenbare houding. Hij maakt nu een misrekening als het gaat om Amerika's antwoord op zijn misleiding, ten aanzien van mvw's. De dreiging van die wapens is zeer reëel.
Senator John F. Kerry (thans democratisch presidentskandidaat) 23 januari 2003