Clinton en Carter willen eigen baptistenkerk

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 23
De voormalige Amerikaanse presidenten Carter en Clinton willen een eigen, progressieve baptistenkerk oprichten. Dat kerkverband moet een tegenwicht vormen tegen de Zuidelijke Baptisten, de grootste protestantse kerk in de Verenigde Staten, die op theologisch vlak steeds conservatiever is geworden. De beide Democratische oud-presidenten hopen dat hun kerk begin volgend jaar kan beginnen.

Carter zei dat de baptisten moeten proberen de doelstellingen en principes die Jezus in de Bergrede heeft genoemd, na te streven. Clinton wil aan de orde stellen hoe christenen met de problemen van de 21e eeuw moeten omgaan en hoe godsdienstige en etnische conflicten kunnen worden beslecht.
De voorzitter van de Zuidelijke Baptisten, Frank Page, is zeer kritisch over het initiatief van de oud-presidenten. (ANP)