Commentaar - Beeld voor Maria

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
Tussen 1945 en 1959 verscheen de Maagd zesenvijftig maal in Amsterdam aan Ida Peerdeman. Weinig Amsterdammers zijn zich bewust dat onze hoofdstad sinds 2002 op hetzelfde plan staat als pelgrimsoorden als Lourdes in Zuid-Frankijk en Fatima in Portugal. Samen het afgelopen jaar goed voor zo'n zes miljoen bezoekers. Ronduit schandalig dat gereformeerde bestuurders dit katholiek fenomeen denken te kunnen boycotten. Niet alleen dom vanwege de enorme mogelijkheden die toerisme biedt voor onze stad. Ook in 2006 denken de protestanten hautain en neerbuigend over ons geloof te kunnen oordelen. Zelfs niet-christenen reageren enthousiast op het ‘Wonder van Amsterdam’ en alleen al vanwege de werkgelegenheid dient deze bron ontsloten te worden. Te beginnen met een passend monument op het vernieuwde Stationsplein.

In 2002 keurde de Rooms Katholieke Kerk de Amsterdamse Mariaverschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren officieel goed, na een bijna halve eeuw durend onderzoek. Slechts enkele plaatsen op aarde genieten zo'n kerkelijke erkenning, waaronder Guadeloupe in Mexico, Lourdes, Fatima en sinds kort ook Amsterdam.

Dit alles gelezen op de site: http://www.michaelveling.nl/miljoen.html
Amsterdam kan schijnbaar bogen op 56 Maria verschijningen. Een druk programma voor deze vrouw. We leven in een tijd waar mensen steeds meer open staan voor ‘wonderen’ en ‘verschijningen’. Ik geloof dat dit alles te maken heeft met de verschijning die wij spoedig verwachten, namelijk die van onze Here Jezus Christus. De komst van onze Heiland zal vooraf gegaan worden door de komst van de antichrist. De atmosfeer zal tegen die tijd vergeven zijn van het occulte en onreine. Dat zal ook zijn handelsmerk zijn. Dat lezen we in 2 Tessalonicenzen 2:9 bijvoorbeeld: “Diens komst is naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid.”

Het boek Openbaring onthult ons ook m.b.t. deze antipersoon, daar horen we van ‘grote tekenen’. (Op. 13:13). Laten we als wedergeboren mensen waakzaam en wakker zijn. We moeten ons niet op sleeptouw laten nemen door de hang naar het mysterieuze en buitengewone, daar gaat een verlokkende kracht van uit.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht