Commentaar - jrg. 81-02

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 2
Onze samenleving siddert van verwarring. Het zijn de media, die allerlei gebeurtenissen breed uitmeten. Men wil informeren, zo is de boodschap. Of moet er gewoon brood op de plank komen en werkt de evolutietheorie hier wel? Zijn het de sterksten die overleven?
Het is haast ondoenlijk om in deze jacht naar nieuws, altijd zorgvuldig te zijn. Zou het kunnen zijn, dat de tsunami van woorden, rampzalig is voor de samenleving? Alle dagen worden we door het nieuws gebombardeerd met geweld. Af en toe lijkt er licht te gloren aan de door wapengeweld rood gekleurde horizon. De nieuwe dag is vaak weer grauw gekleurd. Wat voor impact heeft dit op de moderne mens?

Er vindt een radicalisering plaats. Het kan niet anders dan dat dit grote invloed heeft op de gevoelens van veiligheid en vertrouwen. Raken die aspecten niet direct ons leefmilieu? We twijfelen er niet aan, veel van de pers is oprecht op zoek naar waarheid. We twijfelen er niet aan, de politicus, ook diegene waarop wij niet stemmen, is oprecht betrokken bij de dingen die belangrijk zijn. Ondanks die veelheid aan inzichten leven we in toenemende verwarring. Ben ik depressief of ga ik chagrijnig meehuilen in het koor van zwartgalligen?

Wie de bijbel kent, weet dat er profetieën zijn. Boodschappen, lang geleden uitgesproken, maar met de onfeilbaarheid van mathematische formules. De profeten spraken over de toekomst.
Jezus Christus leerde ons, dat het zou worden als in de dagen van Noach. Noach’s wereld was vol geweld, maar ook van overvloed en men leefde heel zorgeloos, totdat…...
Jezus Christus vergelijkt de wereld van de toekomst ook met de wereld van Sodom. Dat was een wereld, waarin op seksueel gebied alles geoorloofd was. De Dode Zee ligt als getuige van de dingen die zijn gebeurd.
Ik kan niet anders, we moeten de woorden van Jezus weer duidelijk uitspreken: Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen.

Ds. Henk Schouten
Directeur stichting Het Zoeklicht