Commentaar - jrg. 81-03

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
Onlangs verscheen er in de pers een opzienbarend bericht, namelijk dat men rode bloedcellen (hemoglobine, dat zuurstof transporteert en bloed rood kleurt) gevonden had in fossiele botten van een Tyrannosaurus Rex. Het is opzienbarend, omdat bijna algemeen wordt beweerd dat deze wezens ‘voorwereldlijk’ zijn en al zo’n zeventig miljoen jaar geleden zijn uitgestorven. Voor hen die geloven dat de aarde door God is geschapen is dit helemaal niet zo’n grote verrassing. Deze christen-wetenschappers gaan uit van een jonge aarde en spreken niet van miljoenen of miljarden jaren.

De wetenschapper, Mary Schweitzer, toonde haar vondst in het lab van de Montana Universiteit aan een collega die het uitschreeuwde van verbazing. Haar baas, de beroemde dr. Jack Horner, gaf de opdracht te bewijzen dat het niet om rode bloedcellen zou gaan, maar zij antwoordde: “Daar zijn we niet in geslaagd”. In het debat over de houdbaarheid van evolutieleer is dit een groot punt. Toen dr. A.E. Wilder Smith vijf wetenschappers aan de VU te Amsterdam in de jaren ‘80 overtuigde van de houdbaarheid van de bijbelse scheppingsgegevens vroegen zij hem in een studium generale te komen doceren. Het bestuur van de VU heeft dit echter hartgrondig afgewezen. De evolutieleer mocht niet ter discussie komen. Dat was schokkend om te vernemen van een universitaire instelling, die beweert eerlijke wetenschap te bedrijven.
Vandaag, meer dan ooit, is het waar, dat men liever de leugen gelooft dan de waarheid (Rom. 1:18-23).

Laten we hopen dat met deze vondst en met andere interessante zaken uit de natuurwetenschappelijke wereld klip en klaar wordt, dat het begin van de Bijbel, evenals de hele Bijbel, de waarheid is over de levende God, de zondige mens en de vergevende genade van Jezus Christus. Christenen hoeven niet te vluchten voor de macht van de goddeloosheid in onze cultuur en het morele verval dientengevolge. De kerk heeft vandaag nog steeds een Woord voor de wereld. Er dient moed gevat te worden. Het wordt Pinksteren!

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht