Commentaar - jrg. 81-04

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Netwerk introduceerde de Maatschappelijke Barometer. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft er onderzoek naar gedaan: 1734 Nederlanders zijn naar hun mening gevraagd. Wat vinden we van onze samenleving?
Uit dit onderzoek bleek dat Nederland een sombere kijk heeft op de stand van zaken in ons land. Opvallend was, dat die negatieve kijk te vinden was in alle segmenten van de samenleving. Zowel bij gemaksgeoriënteerden, kosmopolieten en hedonisten. Natuurlijk waren er onderlinge verschillen.
Je kunt schrikken van zo’n resultaat, dat deed bijvoorbeeld Wouter Bos. Met het oog op de volgende verkiezingen past dat natuurlijk in zijn straatje.
Wat uit dat alles niet duidelijk werd en daar zou eens echt onderzoek naar gedaan moeten worden, is de invloed die de journalist op dit alles heeft. De persmuskieten vliegen op alle mogelijke gebeurtenissen af. Bijna bij voortduring zoeken zij allerlei oorzaken van onrust op. Allerlei ongenoegen wordt in breedbeeld met surroundsound de huiskamer ingeslingerd. Voortdurend worden gevoelens van angst en onzekerheid daarmee bevestigd. Een oude wijsheid leerde al: De krant brengt leugen in het land. Dergelijke volkswijsheid is niet alleen ludiek, maar het zou mij niet verbazen, dat gedegen onderzoek aan zou geven, dat de wijze waarop media het kijk- en luistervee benaderen, wel zwaar verantwoordelijk is voor de lage stand van de Maatschappelijke Barometer. Ik vrees dat het tij niet is te keren.
Ik zie hoe profetie werkelijkheid wordt. De bijbel spreekt over de ontwikkeling van de samenleving, ver voordat Netwerk de Maatschappelijke Barometer publiceerde. Dan horen we woorden als ‘vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen’. Moeten we daarmee de bijbelschrijvers in de rij van journalisten plaatsen die deze angst aanzwengelen? De bijbel heeft het voorzegd, geprofeteerd heet dat, maar zegt meer. Ook Jezus sprak over onrust. Hij heeft het over een juk: ‘mijn juk is zacht en mijn last is licht’. De Maatschappelijke Barometer zou wel eens veel hoger kunnen staan, als meer naar Hem geluisterd zou worden.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht