Commentaar - jrg. 81-05

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
De Italiaanse jurist Dr. Rocco Buttiglione, werd door het Europese Parlement afgewezen als Eurocommissaris op de post Jusititie. Een meerderheid van socialisten en liberalen stemde tegen zijn kandidatuur vanwege zijn overtuiging. Hij gelooft namelijk dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is en dat kinderen derhalve in het gezin, tenminste met een moeder, dienen op te groeien, én dat – desgevraagd, maar dat was een truc – homoseksualiteit zonde is. Hij werd, ook bij ons in de media, afgeschilderd als een superconservatief, die onder geen beding op de post van Justitie zou mogen komen. De ware geest van Europa werd heel even zichtbaar. Alleen wie zwijgt (over zijn persoonlijke principes) mag in dit Europa meepraten. Daarmee wordt Europa totalitair. Iedereen moet denken zoals de meerderheid.

Christelijke opvattingen zijn strijdig met de Europese Grondwet, zo is het argument van de schreeuwers en ‘juichers’ rond Buttiglione. Over die grondwet wordt op 1 juni a.s. in ons land een referendum gehouden. Het kabinet begint zich zorgen te maken. Er blijkt namelijk in de peilingen geen meerderheid voor de grondwet, dus er dreigt een ‘nee’ tegen. Overigens, vanuit andere motieven dan bovengenoemde.

Het is duidelijk: Gods geboden laten gelden in de Europese wetgeving behoort in het ‘christelijke’ Europa tot het verleden. Het humanisme – de mens als norm van alle dingen – wordt in de Europese grondwet uitgeroepen tot de bindende factor voor alle Europeanen. De christelijke geschiedenis en cultuur is opvallend hardop ontkend en het eerste slachtoffer is gevallen.

De Amerikaanse rechtenhoogleraar, Joseph H.H. Weiler, schrijft over “het schandaal van de afwezige christelijke stem in het debat”, in zijn boek ‘Een christelijk Europa’ (Uitg. Kluwer). Volgens hem heeft het Europese christendom zichzelf opgesloten in een getto. Men meet zich een pluralistische retoriek aan maar wil imperialistische politiek bedrijven, aldus Weiler. We zijn dus gewaarschuwd!

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht