Commentaar - jrg. 81-07

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Er zijn momenten dat de moed je in de schoenen kan zinken. Dat kan ook gebeuren in de dingen die met kerk en christendom te maken hebben. Maar dán komen er ook weer van die momenten – en die krijg(!) je voor niets – dat je dingen meemaakt die je er weer helemaal bovenop helpen. Dat mocht ik beleven tijdens de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van het Evangelisch Werkverband, in de Grote Kerk van Apeldoorn. Heerlijke uren beleefd! Samen met mensen uit de Protestantse Kerk van Nederland intensief bezig zijn met de geestelijke vernieuwing van de kerk. Allerlei onderwerpen kwamen er aan de orde. Zaken die in de kerk relevant zijn en aan de orde dienen te komen. Er waren die dag tal van workshops over allerlei thema’s, zo ook over de bijbelse toekomstverwachting. Ds. N. Raatgever, predikant in de PKN, gaf een inleiding over het profetische Woord. De dingen van de Heilige Geest kwamen aan de orde over opwekking, geestelijke vernieuwing, genezing naar ziel en lichaam, het leiden van gemeentekringen en bidstonden en noem maar op. Ds. Menno Zandbergen sprak over koning Hizkia en zijn vromen daden. We lezen dat de Here met hem was. Maar een paar verzen verderop lezen we dat de vijandige legers kwamen om te verwoesten, te doden en te roven. Het zijn dus niet allemaal succesverhalen. Ook vandaag in de kerk niet. Wat herkenbaar, wat bemoedigend, wat bijbels! Ds. Hans Esbach sprak over “Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht”. Het is niet wat wij presteren, maar wat we van de Here verwachten. “Dáár gaat het om in de kerk, al loop je nog zo veel builen en schrammen op in de weerstand en soms in de vijandigheid”. Er is hoop voor de kerk. Er komt ruimte voor geestelijke vernieuwing. De synode zei: “Ga door, we zijn blij met jullie!” Daarom mogen we hoop hebben en houden.
Ik had er heel wat gesprekken met allerlei mensen. Wat een geloofsmoed, wat een verwachting! Ik ontmoette ook verschillende Zoeklichtlezers met deze zelfde verwachting, namelijk dat de Here nog een rijke zegen in de Kerk kan en wil geven.

Feike ter Velde