Commentaar - jrg. 81-10

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 10
Het kan u niet ontgaan zijn, er wordt weer veel geschreven en gedacht over schepping, over evolutie en de jongste loot in dit gesprek ID (intelligent design). Dan moeten we in Het Zoeklicht maar weer mee met de hype, ook ik schrijf er dus wat over. Niet dat ik ter zake kundig ben, mijn scholing op gebied van biologie is ver onder de maat om iets wetenschappelijks te zeggen. Wetenschappers blijken overigens zulke tegengestelde meningen en inzichten te hebben, dat heb ik inmiddels wel door, dat er eigenlijk niemand iets met absoluutheid kan beweren, of hij moet er geloof in hebben.
Gespeend van enige wetenschappelijke kennis, maar gesterkt vanuit een groot geloof, houd ik de zesdaagse schepping als het enig juiste antwoord op de vraag naar het ontstaan van mens en wereld. Ik heb er geen enkele moeite mee te geloven dat onze God in zes dagen alles heeft geschapen. Mogelijk dat de Here God, sta me toe het zo te schrijven, al verschillende keren achter de tekentafel gestaan heeft en de plannen maakte. Wanneer de Here God begint te spreken, zoals in Genesis één geschreven, dan gebeurt het. Waarom zou de Here God de wereld op een andere manier geschapen hebben, dan Hij zelf gezegd heeft? Wanneer de Here gezegd heeft dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden (Micha 5), hoeven de wijzen toch ook niet naar Amsterdam, Mekka, of New York? Waarom hebben mensen er altijd maar moeite mee God op Zijn woord te geloven? Hij heeft de communicatie en ons het woord, de Bijbel, gegeven. Hij heeft ons Zijn Zoon, het levende Woord, niet onthouden.
U ziet mijn uitgangspunt en geloof. Ik zit met iets anders: waarom moeten we over deze dingen discussiëren? Waarom moeten sommige christenen zich zonodig uitspreken voor geloof in het ID? Ik las ergens: “ID is voor geseculariseerde christenen”, die vond ik om te onthouden. Ik denk echter niet dat we mensen tot geloof in de Here Jezus kunnen brengen, wanneer we er onomstotelijk in slagen een zesdaagse schepping te bewijzen. Ik denk wel, dat mensen die de Here Jezus leren kennen en meer en meer onder de indruk van Zijn grootheid komen, vervolgens vanzelf gaan beseffen: zo groot is God. Daarom: eerst de Here Jezus, die schepping komt later wel.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht