Commentaar - jrg. 81-12

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 12
Natuurlijk als weldenkend mens verafschuw ook ik de terroristische aanslagen. Er is geen excuus te vinden die als rechtvaardiging zou kunnen gelden. De aanslagen zoals in New York, Madrid, Londen, Egypte en op andere plaatsen, komen voort uit een geest van zieke mensen. Mensen die zodanig in beslag genomen zijn door het kwade dat ieder beroep op rede en gevoel voor de waarde van het leven bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Het heeft ook te maken met de grootheid of beter de kleinheid van de door terroristen beleden godheid, Allah. Deze is blijkbaar niet zelf in staat dingen op te knappen en eist het leven van zijn aanhangers in ruil voor vage beloften.

Toch ligt het niet aan de terrorist alleen! Ik ben er van overtuigd dat wanneer Europa en Amerika trouw zouden zijn gebleven aan onze God en aan het bijbelse getuigenis, er een heel andere situatie zou zijn. Het schijnt niemand in de zin te komen dat al deze vreselijke dingen wel eens Gods laatste waarschuwingen kunnen zijn. Zoals Jona in Ninevé predikte, zoals menig profeet het in Israël deed horen, zo moeten we uit deze toenemende dreiging begrijpen dat God voornemens is de wereld, die op alle fronten tegen Hem rebelleert, te straffen.
Onze wereld is in al haar delen onheilig geworden. Perversiteit en vuilheid stralen ons dagelijks allerwegen tegemoet. Het duistere horen we in de muziek, we zien het in de film, we lezen het in de literatuur, alles gelardeerd met een grenzeloze vunzigheid. Wanneer we ons daarvan niet bekeren en terugkeren naar de door de heilige God gegeven geboden dan zullen we de weg die onze wereld is ingeslagen helemaal moeten afleggen. Meer terreur en verderf. Omdat onze wereld de god van onreinheid, dood en verderf dient, zal zij ook de ‘zegeningen’ van die god ontvangen. De vrucht van de zonde is de dood.

Er is maar één uitweg, dat is de weg van bekering. Bekering is breken met zonde en onreinheid en je uitstrekken naar het heilige. Wie zich niet bekeert zal vroeg of laat door de god van de terreur worden ingehaald.
Ik zie uit naar iemand anders, Maranatha, Jezus komt!!

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht