Commentaar - jrg. 81-15

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
De christelijke hoop op de toekomst is wat anders dan ‘het beste ervan hopen’. Zij heeft een vertrekpunt, een fundament en een eindpunt. Haar vertrekpunt ligt vast in de eeuwige God, haar fundament is het Woord van God en haar eindpunt is de levende ontmoeting met Christus, als Hij komt om al Gods kinderen – dat zijn de ware gelovigen – te brengen in het huis van de Vader. Daarin ligt in de tastbare verwerkelijking van dat waarop we hoopten. Deze hoop is niet een onnozele onkunde over de wereld en het wereldgebeuren. Het is geen vlucht uit dit bestaan. Nee, de ware christelijke hoop is een zeker wéten hoe het zal gaan worden. In voorspoed en tegenspoed, bij het ziek zijn en bij het ouder worden kunnen we altijd tegen elkaar zeggen: ‘Het beste komt nog’. Hier zijn de dingen tijdelijk en gaan voorbij, zowel de mooie als de lelijke dingen. Maar eens zal alles eeuwig zijn en… eeuwig heerlijk. De glans van Gods majesteit zal er vanaf stralen. Bij dit hopen, ontvangen we in dit leven van God daarom “hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest”. Daarom spreekt Petrus, midden in de moeilijkste omstandigheden en beproevingen, dat we zijn “wedergeboren tot een levende hoop”. En dan spreekt hij over de onvergankelijke erfenis die voor ons is weggelegd. De christelijke hoop vindt haar kracht in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Jezus leeft en daarom is Hij de garantie voor onze hoop. Zij hangt niet in het luchtledige, maar is vervuld van de opstandingkracht van Jezus Christus. Zou dat niet veel meer zichtbaar aan ons moeten zijn in deze wereld? Vaak hoor je van mensen dat ze christenen juist van die kleurloze, asgrauwe lui vinden. Het geloof lijkt hen daarom alleen al niet erg aantrekkelijk. We zouden ons een dergelijk oordeel toch moeten aantrekken? We leven in de hoop en die hoop geeft ons nu al onvoorstelbare vreugde en vrede. De kramp voorbij, de angst overwonnen, want het beste komt nog!

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht