Commentaar - jrg. 81-16

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 16
Veel mensen zien de bijbel als een stichtelijk boek, dat handelt over zegeningen die in een later leven genoten kunnen worden. Wij geloven dat de bijbel de werkelijkheid van alle dag raakt. We hebben gewoon te maken met de dingen die de Here Jezus heeft gezegd.

In de woorden van de Here Jezus wordt ons een heel pakket profetieën aangereikt. Het is van belang deze bundeling van profetieën in zijn geheel te beschouwen. De Here Jezus zegt bijvoorbeeld in Mattheüs 24:33 ‘wanneer gij dit alles ziet’, waarbij ik de nadruk leg op alles. Niet geïsoleerd een enkel feit, maar alles wat in een zelfde periode, de eindtijd, plaats vindt.

In de rede over de laatste dingen lezen we ook de opmerkelijke zin: ‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding’. Wanneer we deze woorden van de Here Jezus overdenken, hoort daar ook de radeloze angst vanwege het bulderen van zee en branding bij. We weten nog heel goed de verschrikkingen door de tsunami veroorzaakt. We weten van de orkaan Katrina en tot op het moment dat ik dit schrijf horen we van de orkaan Rita. Orkanen die het normale leven volledig ontregelen. We lazen in de krant van 2,3 miljoen mensen die voor Rita op de vlucht gingen.
Roepen deze woorden ons niet heel hard toe, naast al die andere woorden uit de rede over de laatste dingen, dat we in profetische tijden leven? Waarom zijn we daar zo doof voor?

We moeten de weg gaan die in dit woord beschreven wordt. Wij vatten dat samen in verzoening, vervulling en verwachting. Bent u verzoend met God, bent u vervuld met de Geest van God en verwacht u de Zoon van God? Ook de orkaan Rita vertelt ons dat Hij spoedig komt.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht