Commentaar - jrg. 81-18

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 18
Een kwart van de Europeanen heeft een psychische aandoening, zo las ik in mijn krant. Verder las ik een opsomming van andere aandoeningen die de psyche van de mens raken. Lijden onder depressie kan het leven onwaarschijnlijk donker maken. Ik miste in het verslag een vergelijking met andere culturen, bijvoorbeeld de Chinese of de Indische beschaving. Wat ik ook graag had willen lezen is hoe de verhouding is tussen christenen en mensen met een andere of zonder specifieke levensovertuiging. Het zou me natuurlijk goed uitkomen wanneer uit onderzoek blijken zou, dat christenen geestelijk gezonder zijn dan andere mensen. Ik betwijfel echter of dat inderdaad zou blijken, maar dat is een persoonlijk gevoelen en ervaren.
Als predikant heb ik de ervaring en ik hoor dat ook van collega’s, dat veel van je beschikbare tijd wordt opgeslokt door mensen die wat deze dingen betreft in zorg en nood verkeren. Het is ook fijn, wanneer door bijbellezen en gebed vertroosting wordt ervaren. Toch krijg ik het gevoel dat veel predikanten halve psychotherapeuten worden. Daartoe zijn ze meestal niet opgeleid en tenzij er duidelijke afspraken zijn met de kerkenraden lijkt me dat niet de eerste verantwoording van een predikant. Heb moed om door te verwijzen, er zijn goede op de bijbelgefundeerde hulpverleningsinstanties met bekwame mensen, die veel beter geschoold zijn dan predikanten.
Ik wil ervoor pleiten dat kerken, kerkenraden en predikanten weer hun allereerste taak oppakken. We lezen daarover bijvoorbeeld in Handelingen 2, daar gaat het over ‘volharding bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden’. In de vroege kerk, waar deze dingen centraal stonden, zagen we een enorme heling van en daardoor aantrekking op mensen. Ik ben ervan overtuigd en daarom de mening van harte toegedaan, dat wanneer de kerken terugkeren tot deze eerste uitgangspunten, zij weer een sterk getuigenis kan krijgen. Wat onze samenleving nodig heeft zijn mannen en vrouwen gevormd door het Woord. Dan zal de samenleving weer hervormen. En tijden van hervormingen waren niet de minste.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht