Commentaar - jrg. 81-26

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
De wereld is verdeeld in continenten. Continenten hebben hun eigen grootmachten. Grootmachten worden bestuurd. Wat voor bestuur is dat? Westerlingen achten de democratie als bestuursvorm de meest ideale. Ieder kan zijn zegje doen en zijn stem laten horen, meeste stemmen gelden. Makkelijk toch?
Er zijn ook heel andere bestuursvormen. Iedere bestuursvorm heeft zijn beperkingen. De beperking zit vooral in de bestuurder, dat is een mens. Een beperkt mens, niet zelden met zondige ambitie of een geheime agenda.

Europa worstelt met haar bestuursvorm. Europa wordt gevormd door staten, die nog niet zo heel lang geleden verschrikkelijke oorlogen met elkaar gevoerd hebben. Die verschillende nationaliteiten doen hun best om tot een gemeenschap te komen, waar vrede, veiligheid en welvaart zeker gesteld zijn. Een pracht ideaal.

Ik kan dat ideaal van de mens wel begrijpen. De wereld kent zo veel problemen, het is wijs om waarborgen voor veiligheid te zoeken. Dat streven is helemaal niet zo modern. De Bijbel spreekt van de torenbouw van Babel. Ook daar was behoefte aan eenheid. Wanneer u dat leest in Genesis 11 staat u er versteld van hoe modern die heel oude generatie was. Eenheid is het begin van hun streven, zo spreekt de Here God in Genesis 11:6. In dat streven heeft men God niet meer nodig. De reclame, zelfs op televisie, adviseert mensen om hun horoscoop te laten trekken. Dat is precies wat ook in Babel gebeurde, de toren moest tot de hemel reiken. De mens wil alles in de hand houden en besturen, zonder God.

God oordeelde de torenbouw, de taal werd verward, chaos ontstond. Voor zover ik de Bijbel begrijp staan we opnieuw aan de vooravond van grote verwarring en chaos. De gezochte eenheid, veiligheid en welvaart zal schijn blijken. Paulus schrijft het zo: “terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen.”

Eenheid in Europa, zegen of vloek? Er is uitkomst. De Here Jezus nodigt: Komt allen tot mij en Ik zal u rust geven. Dat maakt het verschil. Dat is de bestuursvorm waar ik naar uitzie. Niet door een beperkt mens, maar door de Zoon van God.
Maranatha!

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht