Commentaar - jrg. 82-02

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 2
De wereld was verbijsterd. De Hamas haalde een klinkende stembusoverwinningin de gebieden waar de Palestijnen autonomie bedongen hebben. Plotseling staat Israël voor een nieuw en scherper gevaar. Israël, de VS en Europa waren blind voor de realiteit die zich al gedurende geruime tijd aandiende. Zelfs veiligheidsdeskundigen van Israël moesten toegeven dat zij dit verkeerd hadden ingeschat. Waarom kozen de Palestijnen voor een terreurbeweging, een organisatie die niets anders wil dan de eliminatie van Israël. Niet alleen van de staat, maar ook van iedere Israëliër. Natuurlijk de PLO was corrupt, dat werd afgestraft.

Toch vallen een paar dingen op. Het was Ariël Sharon, die zich net van zijn goede kant had laten zien. Hij had de joodse nederzettingen laten ontruimen. Ehud Olmert zegt op dezelfde lijn verder te gaan: bijna alle ‘bezette’ gebieden zullen ontruimd worden en aan het Palestijns gezag worden overgedragen. Een gebaar van goede wil.
Door een naar vrede smachtende bevolking zou zoiets positief opgepakt moeten worden. Maar de Palestijn, naar goed Arabische gewoonte, pakt dit heel anders op. De Palestijn werd bevestigd in zijn manier van denken, terreur loont. De Palestijn ziet in deze terugtrekking de beloning van zijn harde, en naar onze maatstaven, onmenselijke lijn.

Israël en de wereld reageerde geschokt. Iran voor de deur van Tel Aviv. Neen, dat was alom het woord, we onderhandelen niet met een terreurorganisatie en zeker niet met de fanatiekelingen van Hamas. Zo werd begin jaren negentig ook gesproken over contacten met de PLO. We weten hoe dat gegaan is en waar de Oslo akkoorden toe hebben geleid. Rusland doorbrak als eerste het onderhandelingstaboe met Hamas. Putin hield zich op afstand, maar de tendens is duidelijk. De cirkel wordt nauwer en nauwer, straks blijft slechts één gebied over, waarover onderhandeld zal worden. Jeruzalem.
Het wordt tijd dat de wereldleiders Zacharia 12 gaan lezen. Ik help alvast en citeer vers 2: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond.” Wij maken bijzondere tijden mee, profetie vervult zich voor onze ogen.
Tijden worden vervuld, de tijd is kort. Jezus komt, heel spoedig. Dan zal ik geen commentaar meer hoeven te schrijven, niemand zal meer commentaar hebben, als Jezus regeert.
Maranatha.

ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht