Commentaar - jrg. 82-04

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Herman Buitenhuis verbaasde me. Om te weerleggen dat de chip iets met Openbaring 13 te maken heeft komt hij in Uitdaging met een stuk bijbeluitleg over Openbaring. Een uitleg die aan alle kanten rammelt, terwijl een andere uitleg erg gemakkelijk in de hoek gezet wordt. Populistisch wordt een serie namen en tendensen genoemd, maar wat biedt Herman Buitenhuis daarvoor in de plaats? Je moet de Bijbel voor zich laten spreken, niet met vooringenomen stellingen naar de bijbeltekst kijken. Via gedegen onderzoek moet je tot interpretatie komen. Volgens Van Dale is interpretatie opvatting of invulling.

Het blijkt dat de heer Buitenhuis inderdaad tot invulling komt. Maar hoe komt hij daaraan?
Het boek Openbaring zou niet profetisch zijn. Zijn uitgangspunt tot deze invulling is hoofdstuk 1 vers 9. Ik nodig hem uit ook vers 19 eens te lezen, zou daar niet veel meer de sleutel liggen?
Tot invulling komt de heer Buitenhuis inderdaad. Enkele citaten maken duidelijk hoe: “waarschijnlijk stelt het beest dus een wereldrijk voor” of “Het lijkt hier specifiek te gaan over”. De invulling-fantasie bereikt een hoogtepunt, wanneer Hij over afgodsbeelden opmerkt dat deze door buiksprekers konden spreken.

Nadat in het begin werd afgerekend met het noemen van namen rondom het beest – namen die ik bij serieuze studie nooit ben tegengekomen – komt ook hier weer een naam. Het zou gaan om een code voor ‘Neron Kaesar’, maar zo wordt gesteld: “niets kan met zekerheid gezegd worden.”

Feitelijk wordt er teruggegrepen op een heel oude uitleg. Een visie uit een kerk waar men afgerekend had met Israël. Een visie waarin men dacht en denkt dat het vrederijk in de kerk gevonden wordt. Daarom moet de heer Buitenhuis ook een schijnbeweging maken voor wat betreft de 144.000 verzegelden. Eenzelfde fout als de Jehovagetuigen maken. Jezelf in die groep mensen zien, terwijl de Bijbel schrijft dat deze mensen uit de stammen van Israël komen. Dat is inlegkunde van de eerste orde.

Wanneer ik zulke dingen lees moet ik altijd denken aan de schriftgeleerden. Ze sturen de wijzen naar Bethlehem, maar gaan zelf niet mee, want wie neemt profetie nu letterlijk?

Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht