Commentaar - jrg. 82-06

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
In de tijd rond dodenherdenking las ik in de krant over holocaust Palestijnen. U weet natuurlijk dat de holocaust de benaming is van de moord op zes miljoen joden, door de nazi’s. Steeds vaker wordt gesuggereerd dat de joden samenwerkten met Hitler en Himmler, want zo zou het Zionisme een impuls krijgen en daardoor kwam het tot de oprichting van de staat Israël, zo is de bizarre gedachte. Niet zelden worden er vergelijkingen getrokken tussen joodse leiders van vandaag en de dictators van Hitler Duitsland. De jongere generatie verliest besef van geschiedenis en laat zich op de leugen meevoeren.

Omdat de gedurige druppel de steen uitholt blijven deze berichten onze beschaving geestelijk uithollen. Nu de geldstroom naar Palestijnse gebieden door Europa en de VS vanwege de opkomst van Hamas is stopgezet, worden wij beticht van holocaust op de Palestijnen. Deze bombastische woorden zullen op de duur hun doel niet missen. De olieverslaafde westerling zal zich weer prijsgeven aan de grillen van de islamitische dictatuur.
Er wordt te weinig beseft dat die houding levensgevaarlijk is. Er is een wereldcrisis, die uiteindelijk niet weggestopt kan worden. De erupties worden steeds heftiger. Bin Laden en de zijnen roeren zich steeds meer. Onze minister Ben Bot ving bot toen hij verzoenende woorden sprak in Pakistan. Onze hoofdredacteur wees in een vorig nummer op het gevaar Iran. Het zou me niet verbazen, dat er een reactie komt van de VS, of waarschijnlijker van Israël op dit opkomende gevaar in het atoomlandschap. Dat zou wel eens de inleiding tot de aanval van Gog (Rusland) kunnen zijn, zie Ezechiël 38. Rusland zal op de bergen van Israël haar einde vinden. Het machtsvacuüm dat daarop ontstaat, zou wel eens gevuld kunnen worden door de antichrist.
Het profetische landschap wordt steeds duidelijker. Voor ons wordt steeds duidelijker dat de blijde boodschap met haast doorverteld moet worden. We hebben mensen nodig die met durf en moed en inzicht, getuigen van de grote dingen die staan te gebeuren. Want al deze dingen leveren het bewijs dat Gods woord vast en zeker is en bovenal zien we door al de ontwikkelingen de belofte snel dichterbij komen: Jezus komt spoedig terug.

PS. Bent u klaar om de Heer te ontmoeten?

Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht