Commentaar - jrg. 82-07

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 7
Dat het Bijbels-joodse woord ‘Halleluja’ lang geleden een prachtig liedje opleverde via het Eurovisie Songfestival, kon ons verbazen. Ditzelfde woord – hetgeen betekent ‘Looft de Here’ – werd onlangs op blasfemische wijze in Europa en wel door een stel ‘demonen’ uit Finland, uitgekrijst en kreeg de eerste prijs. Bij ieder weldenkend mens roept het walging op. Bij het grote kijkerspubliek oogstte het grote waardering. De groep heeft op hun digitale deurmat niet ‘wel-kom’, maar ‘hel-kom’ staan. Dat betekent: ‘kom naar de hel’. Dit is onze verworden cultuur.
Tweehonderdduizend mensen bejubelden de groep na terugkeer in Finland.
Volgens het persbureau Reuters ‘klagen’ filmregisseurs in Europa en Amerika dat ze steeds meer porno in hun films moeten stoppen, gedwongen door het internet. Het publiek is zo ‘verwend’ door internet en daarom moet er steeds porno inzitten. Arme, klagende regisseurs. Ik heb wel een advies: Ga iets anders doen dan onze samenleving te helpen zich massaal in de drek te storten.

In deze wereld van verderf krijgt het satanisme met de meest ondenkbare uitspattingen steeds meer invloed. Massaal zitten jongeren achter de computer en kunnen vaak ongehinderd hun gang gaan. Om ze terug te krijgen naar de televisie moet daar steeds meer smeerlapperij worden aangeboden. Ze moeten toch wel, anders blijft het kijkcijfer te laag, zeggen ze. De aandeelhouders van de commerciële omroepen zou het worst zijn. Als ze maar geld verdienen. En zo zakt heel de samenleving steeds verder in de bagger.
Gisteren reed ik achter een auto waarop stond: “The devil made me to do it” - dat is: ‘de duivel laat me dit doen’. Het is waar en niet waar. God schiep de verantwoordelijke mens. Maar de duivel lijkt wel in grimmigheid naar deze wereld te zijn gekomen, zoals de Schrift zegt: ”…wee de aarde en die erop wonen” (Op. 12:12). Maar in de hemel is vreugde, want vandaag al mogen we weten dat satan en de demonen zijn overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis.

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht