Commentaar - jrg. 82-8/9

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Wanneer ik dit schrijf worden we weer geteisterd door koning voetbal. Nederland kleurt oranje. Ik doe daar dus maar even aan mee en zal u daar dan ook maar even mee lastig vallen. Hoe ‘onze jongens’ het gaan doen is nog onduidelijk, de start was verwachtingsvol, misschien zijn ze wel finalist als u dit leest. Alles kleurt oranje, een kerk haalde het nieuws: kom in oranje naar de dienst. Sommigen worden enthousiast van zo’n publiciteitsactie, anderen keuren dat juist weer af. Wat we er ook van denken, er waren er die in het oranje naar de kerk gingen. Het was een duidelijk kleur bekennen. Wij zijn voor het Nederlands elftal, wij vinden voetbal leuk, wij zijn chauvinistisch, wij bouwen een feestje rond dit spelletje baltrappen.

We vergeten natuurlijk even dat voetbal dikwijls gepaard gaat met geweld rond het stadion, met vloeken en schelden in het stadion en met gokken op de uitslag. Daar doen we niet aan mee, wij gaan voor de sport en de ontspanning.
Ik had het over kleur bekennen. Ik zat me af te vragen hoe dat zit met die kerkbezoekers die in het oranje de dienst meemaakten. Wat voor kleur zouden die mensen maandag dragen. Zou iets van de kleur van Christus aan hen gezien worden? Dat weet ik niet, daar kan ik dus niet over oordelen. Maar het is wel iets dat mijn hart heeft, kleur bekennen. Petrus was Jezus, na Zijn gevangenneming, gevolgd tot in de hof van het huis van Kajafas. Toen het op kleur bekennen aankwam verloochende Petrus zijn Heiland. Het is niet altijd makkelijk om een getuige van Jezus te zijn.

Later was Petrus heel duidelijk. Hij gaf zelfs zijn leven, omdat hij publiek maakte bij Jezus te horen. Zo ligt het in ons land gelukkig (nog?) niet. Laten we ervoor gaan staan. Wij horen bij Jezus, wij geloven in Gods woord en wij geloven in de hemel (en de hel). We geloven in de opstanding, de opname en de wederkomst. Wie dit geloof heeft, wordt kampioen, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Draagt u die kampioenskleuren?

Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht