Commentaar - jrg.82-21

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 21
In 1907, dus een eeuw geleden, gebeurde er is buitengewoons in de stad Pyongyang, Noord-Korea. Er vond een Bijbelconferentie plaats, waarbij een opwekking uitbrak met een ongekend krachtige werking van de Heilige Geest. De eerste Koreaanse kerk was gesticht in 1885 en was dus toen slechts 22 jaar oud. Die opwekking wordt het Koreaanse pinksterfeest genoemd. Duizenden mensen beleden na diepe overtuiging hun zonden, brachten gestolen goederen terug naar de oorspronkelijke eigenaar, beleden aan elkaar roddels en negatief gepraat, gebroken huwelijken werden geheeld. Heel de stad werd geestelijk omgekeerd en tienduizenden kwamen tot levend geloof. De Here Jezus werd verheerlijkt en verhoogd, zelfs in het straatbeeld. Drie jaar later viel Japan Korea binnen om het tientallen jaren te onderdrukken. Veel christenen werden gedood. De opwekking was de geestelijke voorbereiding geworden op verdrukking en vervolging. Vandaag is Noord-Korea het meest duistere land op aarde. Maar er zijn christenen! Men komt God echter niet op straat tegen. Hij is geheel uit het openbare leven verstoten. Toch is Hij incognito aan het werk.

Er zijn mensen die dat in ons land ook zouden willen: weg met God! Ik raad ze aan naar Noord-Korea, een land zonder God, af te reizen en te kijken wat dat aan mensen doet. Of naar Rusland te kijken, waar men God zeventig jaar lang ook in de ballingschap deed. De geest van mens werd gedood en de zinloosheid van het bestaan werd zichtbaar in een onpeilbare diepte. Alcoholisme is daar één van de belangrijkste doodsoorzaken geworden. Een mens kan niet zonder zijn Maker, hoezeer hij ook tracht zich van Hem los te maken.

We zijn een nieuw jaar in gegaan. Moge ons gebed steeds meer worden, dat de Here Zich in ons land manifesteert in wonderen van bekering, in opwekking van ingedutte kerken en christenen en in de terugkeer van Gods geboden in de samenleving. Dan komt de mens tot zijn recht en de levende God tot Zijn eer. Opwekking komt alleen wanneer er een diep zondebesef komt. Zondebesef komt niet door donderpreken. Ook die raken aan slijtage onderhevig. Het zegt mensen vaak niets meer. In gebed, inkeer en volkomen afhankelijkheid van Hem ligt het geheim. Wat Hij toen deed kan Hij ook vandaag doen. Hij, de God van wonderen!

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht