Conferentie over schepping en evolutie

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 21
Tegen het eind van het Darwinjaar organiseert de stichting Creaton het congres R-evolutie op het wetenschappelijk erf. Volgens de organisatoren is er in het debat over evolutie en schepping het afgelopen jaar teveel gesproken over personen en te weinig over de inhoud. Tijdens het congres op 23 en 24 oktober worden de wetenschappelijke en filosofische aspecten van de discussie schepping of evolutie centraal gesteld.
Sprekers zijn een aantal Nederlandse academici, zoals Han Zuilhof, Peter Borger en Tom Zoutewelle. Daarnaast zullen een aantal studenten een bijdrage leveren. Het congres is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de oorsprongsvraag, maar in het bijzonder voor hen die werkzaam zijn in onderwijs of wetenschap en studenten. Meer informatie: www.r-evolutie.nl.