Confronterende prediking

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
Noachs naam betekent “rust”. In plaats van rust bracht Noach onrust. Hij werd een confronterende prediker, die sprak over Gods rechtvaardigheid en het komende oordeel over de aarde (2 Petrus 2:5). Het hart van de mensen was boos en slecht en zij veranderden niet!
Twee woorden uit de Bijbel krijgen hierdoor nu een diepere betekenis.
De woorden “smart” en “genade” (Gen.6:5-8).
Het doet Gods hart pijn als mensen Hem de rug toekeren. Noach zocht en ontving genade in de ogen van de Here. Hij hoorde Gods stem en geloofde Zijn belofte van bescherming. Noachs geloof bleek uit zijn werken en langdurige gehoorzaamheid.

De illustratie daarvan is de ark, die hij begon te bouwen in een periode dat het op de aarde nog nooit geregend had. Natuurlijk vonden velen hem een vreemde vogel. Verschillende mensen hadden aan dat project goed geld verdiend. Ze luisterden echter niet naar Noachs woorden en kwamen, met de hamer nog in de hand, om in de vloed.
De ark met die éne deur is een prachtig beeld van de Here Jezus Christus.

Herkent u hen ook, die vandaag de dag hun mond vol hebben over God? Zij, die zelfs goed verdienen aan Zijn Woord en Zijn Zoon, maar die weigeren in Hem te geloven? Mag ik hen dan nu confronteren met en wijzen op de woorden van de Here Jezus, die Hij uitspreekt in Lucas 17:26: “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde”.

Buig uw knieën! Joh. 10:9 zegt: Hij is “de deur” waardoor u vandaag nog kan binnengaan.

Johan!