Controversiële godsdienstwet in Servië

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 5
De Servische president Boris Tadic heeft op 28 april een controversiële godsdienstwet ondertekend. Door deze wet verliezen bijna alle godsdienstige groeperingen hun legale status. Zeven erkende ‘traditionele’ geloven houden wel hun voorrechten. Baptisten, nazareners en adventisten
zijn groepen die al decennia in Servië actief zijn, maar in de nieuwe wet niet erkend worden. Zij moeten zich nu opnieuw registreren en moeten nu ook belasting gaan betalen, zo meldt persbureau Forum 18.

Aleksandar Mitrovic, directeur van de Servische Evangelische Alliantie, werd op 28 april gebeld door president Tadic. “Hij wilde me uitleggen waarom hij een discriminerende wet heeft getekend, die tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ingaat. De president probeerde ons te bemoedigen door te zeggen dat hij deze wet graag wil veranderen. Hij heeft daar alleen niet zelf de instrumenten voor.”