Cordon sanitaire?

Hans van den Berg • 86 - 2010 • Uitgave: 6
Gelukkig hebben wij in Nederland, in deze hectische dagen, nog onze Olympische helden, die een sprankje gouden gloed verspreiden in het grijze en trieste politieke gebied dat in de voorbije weken is ontstaan in Kamer en Kabinet. Gingen en gaan zij voor het edele metaal en de overwinning, in het parlement ging het meer om het eigen gelijk en veel minder om het landsbelang, waardoor het allemaal uitliep op het uiteenvallen van de regering. Onverantwoordelijk gedrag, opgefokt door een oppositie die zich vaak op een weinig vriendelijke manier richtte tot de bewindslieden, zonder enig respect of ontzag! Beschamend, om zo een deel van de volksvertegenwoordiging bezig te zien! En héél jammer dat niet álle coalitieleden hun rug recht hielden! Nu heeft men wat velen graag wilden, een gevallen kabinet en dat in een tijd dat álle handen ‘aan het bed zouden moeten zijn!’ Blijkbaar is de partijpolitiek, het eigen belang, zo vlak voor de gemeenteraadverkiezingen, dan toch van groter importantie dan het landsbelang. Geen enkele reden dus om, wat dit betreft en wat mij betreft, trots op Nederland te zijn.
Komende tijd gaan we het nodige spektakel beleven, dat staat vast! De messen zijn dermate geslepen dat met de verkiezingen voor de gemeenteraden, op basis van de landspolitiek ge- en veroordeeld is en ‘zwarte pieten’ of ‘pluimen’ zijn uitgedeeld! Na deze ‘voorronde’ krijgen we dan nog tot de zomer een tijd van heel veel politieke retoriek en talloze peilingen! Hoe dan ook, er valt weer heel wat te kiezen de komende tijd! En één ding is zeker, elke partij is gek op uw/jouw stem! Ga er zorgvuldig mee om, want uw stem, jouw stem, kan het verschil maken! Nu al wordt er druk gespeculeerd over welke coalitie uiteindelijk aan het roer zal komen. Dat zou nog wel eens een lange weg kunnen worden voor ze op het pluche zitten!
De enorme verschuivingen die de peilingen laten zien, wordt dat werkelijkheid? En welke partij wil per se niet met die ander? Zoals ex vice-premier Bos, die nu al een samengaan met de PVV van Wilders uitsluit, evenals andere partijen die dat al eerder kenbaar hebben gemaakt.
Cordon sanitaire, zoals men het wel noemt, is een techniek waarbij men een gevaarlijke situatie probeert te isoleren. In de binnenlandse politiek gebeurt dat als men een partij uitsluit en negeert en consequent weigert om ze ergens bij te betrekken. In de jaren ’90 was er in België sprake van zo’n Cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok, in het leven geroepen door de overige Vlaamse partijen vanwege haar extreemrechtse en racistische ideeën. Ook ons parlement kende zo’n uitsluiting, van de Centrumdemocraten in 1990, geleid door Hans Janmaat.
Het ziet er naar uit dat dit verschijnsel zich opnieuw gaat voordoen. Er is geen onderlinge afspraak en de PVV wordt ook niet gemeden als het gaat om discussies, maar zeker vijf partijen zien bij voorbaat al geen mogelijkheden tot samenwerking. En als Wilders zich onbuigzaam opstelt, zoals nu al wat betreft de verhoging van de AOW-leeftijd, dan valt er weinig te ‘vrijen’ met andere partijen, als ‘voorspel’ tot een verbintenis!
Het uitsluiten van mensen in het algemeen, zodat ze niet normaal kunnen functioneren, is verwerpelijk. Toch komt het meer voor dan je denkt, met name ‘achter de voordeur’. Vooral vrouwen en meisjes zijn er vaak het slachtoffer van, ook al denken zij vaak dat het ‘normaal’ is en het zo hoort! In moslimlanden raken mensen die tot geloof in Jezus Christus komen en het moslimgeloof vaarwel zeggen, heel vaak geïsoleerd. Zij worden bedreigd door familie en dorpsgenoten en totaal genegeerd en afgescheiden.
Maar in Gods woordenboek komt het woord uitsluiten of cordon sanitaire niet voor; Hij stelt Zich voor iedereen open. Toen Zijn Zoon Jezus op aarde was heeft Hij heel duidelijk gezegd hoe Zijn Vader over iedereen dacht: ‘Want God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben’ (Johannes 3:16). In deze bekende Bijbeltekst komt Gods liefde en genade voor iedereen duidelijk tot uitdrukking! Je afkomst, je verleden, je fouten en gebreken zullen bij Hem nooit een reden zijn om je buiten te sluiten van Zijn genade, nooit! Wie gelooft in dat grote Geschenk dat God gaf in Zijn Zoon, is voor eeuwig behouden en mag voor eeuwig zijn of haar intrek nemen in Gods heerlijkheid! De apostel Paulus zegt het ook nog eens heel duidelijk tegen de Romeinen en vandaag tegen ons: ‘Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven… Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn’ (Romeinen 3:21-22, Het Boek). Zie je wel, je kunt daar je eigen naam invullen, het geldt ook voor jou/u! Misschien voel je je buitengesloten in deze wereld, waar groepsvorming en partijschappen gebruikelijk zijn. Maar God heeft ú op het oog en jou ook! Bij Hem ben je welkom, al is het midden in de nacht! En Hij bergt je voor eeuwig in Zijn hut! (Psalm 27:5)
Daar is plaats voor iedereen, wie het ook is: Wilders, Kant, Rouvoet, Bos, Halsema, Bin Laden, Kadhaffi, Obama, Balkenende, u, jij, ik. Er is maar één ding wat God vraagt aan al die mensen: Geloof in het offer dat Mijn Zoon Jezus heeft gebracht, aan het kruis en de deur staat wagenwijd voor je open. De keus moet duidelijk zijn, voor iedereen: als je later toch buitengesloten wordt en naar een eeuwig cordon sanitaire verwezen, dan kun je alleen jezelf maar verwijten! Laat dit een ‘kieswijzer’ voor je zijn, je Leven hangt er vanaf!

Hans van den Berg