Daar ligt de oplossing

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
Niemand van ons koos ervoor om geboren te worden. Ook hadden we geen inspraak hoe we eruit zouden zien en waar ons wiegje stond!
Zo was het ook met Israël, de zoon van de slavin Hagar. Vaak moet hij zich hebben afgevraagd of hij niet in de verkeerde familie geboren was. Veel van wat er om hem heen gebeurde en hem overkwam kon hem niet worden toegerekend, want hij was gevangen in een conflict dat veel groter was dan hemzelf.

Nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor onze achtergronden, maar wel voor de keuzes die wij in ons leven maken. Ismaël koos om deel te worden van het probleem, door zijn halfbroertje, Izaäk, te plagen, toen deze het al moeilijk had met zichzelf. (Genesis 21:1-9). Door deze daad vervreemde Ismaël ook van zijn vader Abraham. (Genesis 21:14)

Jaren later koos Ismaël ervoor om een deel van de oplossing te worden door zich te verzoenen met zijn vader. Samen met Isaäk heeft hij Abraham begraven.(Genesis 25:9)

Het is mij een vreugde in Israël te zien, dat het nageslacht van Izaäk en Ismaël, in vrede en harmonie het avondmaal vieren. Ja, wat hen echt bij elkaar brengt is het verzoeningswerk van de Here Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Bid met hen, die vanuit Zijn vergeving en vrede leven, dat juist nu nog velen zullen kiezen voor de enige oplossing en zij dan met ons zullen uitroepen "Abba, Vader! U alleen, U behoor ik toe!"

Johan!