Daarom mag ik lachen

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 19
Echt geloof wordt door God getest, ook bij Abraham als hem gevraagd wordt zijn geliefde zoon te offeren. De Here wilde niet Izaäks leven, maar wel Abrahams hart! Hij werd als gevolg van deze daad van gehoorzaamheid door God overvloedig gezegend. Izaäks naam betekent "lachen". Hij bracht zijn ouders vreugde! Izaäk bepaalt mij bij de Here Jezus.

Er zijn enkele parallellen te noemen:
Beiden waren ze zonen van Gods belofte en op wonderlijke wijze verwekt.
Beiden blonken uit in gehoorzaamheid en waren bereid te sterven, omdat hun vader dat van hen vroeg, al hadden ze dit niet verdiend.
Beiden droegen het hout en gingen de berg op. Beiden ontvingen een bruid, na hun daad van gehoorzaamheid.

Natuurlijk was Izaäk een zwakke afschaduwing van de werkelijkheid (Col. 2:17). Izaäk vroeg aan zijn vader: "Waar is het lam?" De Here Jezus was Zelf het Lam. Izaäk werd van het altaar afgehaald. Zijn vaders hart werd gespaard en beiden zagen zij het dier plaatsvervangend sterven, met de doornen op zijn kopje (Genesis 22:13).

Jezus werd niet van het kruis gehaald. Zijn Vaders hart werd niet gespaard. Voor Hem was er geen plaatsvervanger en op Zijn hoofd droeg Hij een doornenkroon. Hij stierf als Onschuldige voor zondaren (2 Cor. 5:21).

Izaaks leven geeft ook aan, dat er een geestelijk leven is (Gal. 4:28). Dat is Jezus' leven in ons! (Col. 1:27) Vol te zijn van Zijn leven brengt zonneschijn in je hart en een lach op je gezicht!

Johan!