Dalai Lama uit kritiek op zending in Azië

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 11
De Dalai Lama uitte in een interview op de Duitse tv-zender ARD kritiek op het bedrijven van christelijke zending in Azië. De Tibetaanse geestelijk leider zei er moeite mee te hebben dat mensen van hun culturele erfgoed worden gescheiden. “Het zou beter zijn als zij bij hun eigen tradities zouden blijven. Dit geldt zowel voor Duitsers met hun Joods-christelijke achtergrond, als voor Aziaten,” zei hij.
De voorzitter van de Arbeidsgemeinschaft Evangelikale Missionen (vergelijkbaar met de Evangelische Zendings Alliantie) wees de kritiek van de hand. Het spreken van een religieuze opdeling van de wereld vind hij onjuist. “Jezus Christus leerde dat alleen het geloof in Hem tot het eeuwige leven leidt. Ieder mens moet een kans krijgen om het evangelie te horen.”